Skip to content
Home » Algemeen » 1.044.544 Nederlanders: “Ziek door houtstook”

1.044.544 Nederlanders: “Ziek door houtstook”

Den Haag, 3 april 2018
Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN EZK

Minister Eric Wiebes van economische zaken gooide de knuppel in het hoenderhok. Hij is de eerste bewindspersoon, die openlijk erkent dat er door hout- en pelletstook sprake is van een groeiend probleem voor de luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid in ons dichtbevolkte land.

Het Luchtfonds spreekt de hoop uit, dat leden van het kabinet zich vierkant opstellen achter Wiebes. Daarom zet het Luchtfonds ten behoeve van het wekelijkse kabinetsoverleg 5 stookfeiten op een rijtje.

1. 1.044.544 Nederlanders ziek door houtstook

Uit recent onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Milieu Centraal kom het volgende feit naar voren: omgerekend 1.044.544 Nederland zeggen van zichzelf “ernstige gezondheidsklachten” te ervaren als rechtstreeks gevolg van houtstook binnens- en buitenshuis. Het aantal dodelijke stookslachtoffers jaarlijks bedraagt minimaal vele honderden, waarschijnlijk ettelijke duizenden per jaar. Zie: fragment uit nog te verschijnen Luchtfonds Stookrapport 2020: hier.

2. IBO: “Aanpak houtstook, grote gezondheidswinst”

Het kabinet beschikt sinds mei over heel heldere aanbevelingen op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid. Het hierover verschenen IBO-rapport, Interdepartementaal Beleidsonderzoek, is heel duidelijk in zijn bewoordingen. In relatie tot luchtvervuiling stelt het rapport: “De grootste gezondheidswinst kan worden behaald door de aanpak van houtstook.” Zie: hier.

3. Onbekend aantal Nederlanders lijdt in stilte

Organisaties als Stichting Houtrookvrij, Stichting Luchtfonds en verschillende (lokale) meldpunten krijgen al jarenlang klachten binnen, maar het aantal en de ernst nemen steeds verder toe. Veelal zeer schrijnende verhalen van mensen die als rechtstreeks gevolg van stook in de buurt acuut longpatiënt worden, in hun afgeplakte garage slapen omdat de slaapkamer vol rook staat of zelfs in het ziekenhuis belanden vanwege acute luchtweg- en longproblemen. Recente selectie van ervaringen: hier.

4. Wat als 7,8 miljoen huishoudens gaan stoken?

Vanwege de prediking we-gaan-van-het-gas-af, kiezen steeds meer Nederlanders voor hun eigen oplossing. Als gevolg van falende wetgeving, gelden in de praktijk nauwelijks beperkingen voor stook. Steeds meer huishoudens gebruiken hout/pellets als hoofdverwarming; het aantal stookuren groeit in ons land dus dramatisch.

Duidelijk is verder dat ook volop afval en onbewerkt hout wordt opgestookt. Zogenaamde ecokachels zijn niet schoner, maar juist vanwege hele kleine fijnstofdeeltjes bedreigender voor de volksgezondheid. Er wordt in dit verband al wel gesproken van “sjoemelkachels”.

De kachelbranchevereniging NHK doet er alles aan om het probleem klein te houden; ze oefent druk uit op het CBS om het aantal in gebruik zijnde stookinstallaties naar beneden bij te stellen. In veel woonblokken nam het aantal stokers de laatste jaren echter toe van enkelingen naar tientallen; daarnaast is in de zomer sprake van een groeiend buitenstook-probleem. Nu stoken circa of ruim een miljoen huishoudens; wat zou er met Nederland gebeuren als alle 7,8 miljoen huishoudens zich deze vrijheid permitteren?

5. WHO: stookverbod in dichtbevolkte landen

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleitte al jaren geleden voor een verbod op stook van hout en steenkool in alle dichtbevolkte gebieden op de wereld. Nederland is als geheel een dichtbevolkt gebied. Trouwens: waarom zou het zijn dat overheden in landen als Slowakije en Ierland beleid voeren om stook van steenkool en hout te ontmoedigen en het gebruik van gas juist te bevorderen? Zie meer informatie: hier.

 

Foto Eric Wiebes: Rijksoverheid.nl