Skip to content
Home » Algemeen » Feitencampagne #NOvember van start

Feitencampagne #NOvember van start

NOhein

Stichting Luchtfonds houdt de komende maand de campagne #NOvember. De organisatie die ijvert voor schone lucht in de woonomgeving zal in de maand november met bronnen onderbouwde feiten publiceren over de schadelijke effecten van de stook van hout, houtpellets en biomassa in ons dichtbevolkte land.

Stichting Luchtfonds voert voortdurend campagne tegen de oprukkende houtstook door particulieren en bedrijven. “De gevolgen worden nog altijd sterk onderschat. Mede doordat de overheid roept dat we van het gas af moeten, komen er dagelijks volgens onze informatie in Nederland 100 tot 200 houtkachels en houtpelletketels bij. Als we zo doorgaan, zal het aantal aan stook gerelateerde ziekten de komende jaren zéér sterk toenemen. Daarnaast wordt de leefbaarheid ondermijnd en is het funest voor de bossen in de wereld,” zegt secretaris Ubel Zuiderveld.

Aan de pufjes | Het is voor het eerst dat het Luchtfonds zelf een dergelijke actiemaand uitroept. Afgelopen maand haakte de stichting aan bij #Stoptober. Via sociale media werd aandacht gevraagd voor individuele slachtoffers van houtstook. “De voorbeelden zijn zeer schrijnend. Zoals een man die meldde dat hij en zijn 7-jarige zoon als gevolg van een stokende buurman longproblemen hebben en aan de pufjes zijn. Of een vrouw die slaapt in haar afgeplakte garage, omdat ze in haar huis niet meer kan zijn als gevolg van stokende buren.”

Aantal doden | Jaarlijks vergt houtstook in ons land zeker 900 tot 2700 dodelijke slachtoffers. Ter vergelijking: vorig jaar waren er in het verkeer 678 doden te betreuren. De wereldgezondheidsorganisatie WHO stelde zich al enkele jaren geleden op het standpunt dat houtstook in alle dichtbevolkte gebieden van de wereld, zoals dus Nederland, verboden moet worden.