Skip to content
Home » Algemeen » Amsterdam: Beleidsplan Houtstook

Amsterdam: Beleidsplan Houtstook

dijksma 260918-mr_visserplein-mw_s_dijksma-tff2414 (1) pr gem amsterdam

Het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam deed vorige week veel fijnstof opwaaien. Vanwege het verbod op fossiele auto’s in de gehele stad per 2030. Maar wethouder Sharon Dijksma focust niet alleen op het verkeer. Houtstook wordt prominent genoemd. Het Actieplan Schone Lucht krijgt dan ook nog een vervolg in een apart Beleidsplan Houtstook en Biomassa.

De GGD in Amsterdam was één van de eerste GGD’s die zich faliekant keerde tegen de opkomende stook van hout, zowel particulier als bedrijfsmatig. Ook het gemeentebestuur ziet houtstook als een probleem dat getackeld dient te worden. Nog voor het einde van dit jaar komt de gemeente Amsterdam met een speciaal beleidsplan voor biomassa en houtstook.

In het Actieplan Schone Lucht taxeert de gemeente de bijdrage van huishoudens en houtstook aan de stikstof- en fijnstofvervuiling als matig. Gezien de potentiële groei van houtstook, zal de gemeente Amsterdam echter wel maatregelen nemen tegen de luchtvervuiling door houtstook. Het bestuur van het Luchtfonds is hierbij met name ook benieuwd hoe Amsterdam om zal gaan met groeiende aantal houtgestookte pizza- en andere ovens bij restaurants en andere horecabedrijven.

In het Actieplan Schone Lucht schrijft de gemeente: “De uitstoot van huishoudens is een derde bron. Het gaat voor de luchtkwaliteit met name om de uitstoot van open haard, pelletkachel en vuurwerk, maar ook biomassacentrales horen erbij. Houtstook levert een aanzienlijkere bijdrage aan fijnstof en roet in de stad. Met de landelijke richtlijnen in het achterhoofd zet Amsterdam stappen om de nadelen van houtstook terug te dringen. Dat begint met bewustwording van de Amsterdamse bewoners en bedrijven en plaatselijk beleid. Amsterdam zet vanuit de bronbenadering in op maximale reductie van de uitstoot van verkeer, pleziervaart, mobiele werktuigen én houtstook.”

In een aparte paragraaf schrijft wethouder Sharon Dijksma verder:  “Waarom pakken we deze bron aan? De uitstoot van open haard, hout- of pelletkachel, barbecue, terraskachel, vuurkorf en vuurwerk is een van de grotere bronnen van vervuiling in de stad. Verbranding leidt tot uitstoot van schadelijke en soms kankerverwekkende stoffen. Het aantal gezondheidsklachten over houtrookoverlast nam de afgelopen jaren dan ook fors toe.

De hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij het verbranden van 1 kilo hout in een moderne kachel is evenveel als 350 km rijden in een vrachtwagen. Een flink stokende buur is even slecht voor de gezondheid als een drukke weg voor de deur. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt het verbranden van biomassa en het stoken van hout echter beschouwd als een CO2 -neutrale vorm van energieopwekking. Beide gaan gepaard met emissies van CO2 uit kortcyclische koolstof1 .

Amsterdam kent voor dit dossier nog geen eenduidig en bestuurlijk vastgesteld beleid. Om de voor- en nadelen van het verbranden van biomassa en hout goed tegen elkaar af te wegen, presenteert het college eind 2019 een Beleidskader Biomassa en Houtrook. Hierin worden uitgangspunten vastgelegd. Ook het onderwerp vuurwerk wordt meegenomen. Bij het opstellen van het beleidskader zal rekening worden gehouden met de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.”

Hier vind je pdf-file van Actieplan Schone Lucht

tekst: Ubel Zuiderveld, bestuur Luchtfonds
rechtenvrije foto Sharon Dijksma, gemeente Amsterdam