Skip to content
Home » Algemeen » Beter een boom geplant dan een boom verbrand

Beter een boom geplant dan een boom verbrand

Schermafbeelding 2018-11-26 om 16.41.50

Uw geld wordt verspild aan onterechte subsidies. Meer CO2 in plaats van minder CO2

De een na de andere ten onrechte gesubsidieerde pelletkachel of biomassaketel wordt geïnstalleerd. 150 tot 200 apparaten per dag. Apparaten die zorgen voor veel luchtvervuiling en voor twee maal meer CO2 dan aardgas. Ja u leest het goed, gesubsidieerd uit de zak van de Nederlandse bevolking wordt er twee maal meer CO2 uitgestoten en ziekmakende lucht verspreid. Het kon niet uitblijven. Met ingang van 2019 gaat een gemiddeld gezin niet alleen meer voor gas en elektra betalen, terwijl beloofd was dat de prijs van elektra zou verminderen, maar ook gaat een gemiddeld gezin 160,00 Euro meer energiebelasting betalen. En waarom? Om onder andere de subsidie te betalen op pelletkachels en de verbranding van Biomassa in elektriciteitscentrales, zwembaden en warmtenetten die hout verbranden met als eindresultaat dat een beter klimaat verder weg komt dan ooit. Maar dat rekent men niet mee, maar u betaalt het wel. Zie het klimaat heeft geen rekenmachine.

In plaats van zo veel mogelijk bomen te planten, zorgt onze overheid er voor dat wij veel bomen verbranden. Houtpellets worden veelal uit verre landen met schepen aangevoerd om bij ons te worden verbrand ook vaak van afvalhout, zie dit YouTube filmpje van Eneco. Houtpellets voor pelletkachels kunnen van allerlei soorten hout gemaakt worden, dus ook van afvalhout of geïmpregneerd hout, ja zelfs van krantenpapier. De luchtvervuiling is evident midden in onze woonomgeving.

Hout, houtpellets en biomassa komen grotendeels van bomen. Deze bomen kunnen dan geen CO2 meer opnemen. Bij verbranden komt de CO2 die in het lange leven van de bomen werd opgenomen in één keer vrij in de lucht. Als wij minder CO2 in de atmosfeer willen hebben, moeten wij dus geen bomen kappen, verwerken en verbranden, doch moeten wij zo veel mogelijk bomen willen planten, die direct beginnen met de opname van CO2, eerst weinig als de bomen nog klein zijn en later meer afhankelijk van het groeiproces van de boom. Afhankelijk van het type boom kan dat wel meer dan 50 jaar duren totdat het maximale niveau van opname wordt behaald. En er worden heel wat bomen gekapt die er juist voor zorgen dat er niets meer opgenomen wordt.

Wereldwijd is de ontbossing maar liefst 40 voetbalvelden per minuut. In Nederland neemt het bosarsenaal af met 1500 hectare per jaar. Per hectare rekenen wij gemiddeld 1000 bomen. Dat betekent dus een verlies van 1,5 miljoen bomen per jaar in Nederland. En daar blijft het niet bij. Het is niet alleen dat de gekapte boom stopt met het opnemen van CO2. De boom kan ook niet meer bijdragen aan humusvorming waardoor koolstof wordt vastgelegd. Water en humus wordt niet meer vastgehouden. Bij verbranding draagt de vrijgekomen CO2 bij aan het broeikaseffect. Er zijn dus drie nadelige gevolgen zodra een bos gekapt wordt:

  • Nadelig voor het klimaat
  • Nadelig voor de waterhuishouding
  • Nadelig voor de kwaliteit van de bodem en daarmee voor de biodiversiteit.

De bodem als service provider

Als een boom sterft wordt deze langzaam omgezet in humus. Daarbij komt een klein deel van de CO2 vrij, doch de meeste CO2 blijft in de bodem. Turf en steenkool zijn ontstaan door accumulatie van humus in de grond, dus door dode bomen. Door dode of nog levende bomen te kappen in tropische regenwouden, verdwijnt de humus en komt er niet alleen veel CO2 vrij, maar nog veel meer methaan, een nog gevaarlijker broeikasgas dan CO2 dus nog meer opwarming van de aarde. Voor de aanleg van oliepalm- en sojaplantages worden vaak bossen verbrand met als gevolg direct nog meer uitstoot van broeikasgassen.

Woestijnen zijn ontstaan door het kappen van bomen

De tijd om al die bomen opnieuw te laten groeien, meestal 50 tot 100 jaar, die hebben we niet. Tegen die tijd zou Nederland al door de zeespiegelstijging onder water kunnen staan. In plaats van CO2 ondergronds op te slaan, zou men moeten stoppen met kappen en enorme bossen moeten aanleggen, bijvoorbeeld in Zuid Europa. De Sahara woestijn is ook een plaats die herbebost zou kunnen worden. Deze woestijn en vele anderen zijn ontstaan door het kappen van bomen.

Maar allereerst moet de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa worden gestopt. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

We moeten bomen dus niet verbranden maar planten.

We moeten bomen niet verbranden maar planten

Wilt je op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
We sturen je regelmatig een update met nieuwe artikelen.