Skip to content
Home » Algemeen » Corona: “Extra risico’s door houtrook”

Corona: “Extra risico’s door houtrook”

Longen1000

Juist nu zouden instanties als het RIVM en de GGD’s nadrukkelijk moeten wijzen op de gevaren van houtrook. Deze boodschap bereikt het Luchtfonds van verschillende kanten via sociale media. Houtrook geeft extra risico’s bij het coronavirus.

Via sociale media krijgt het Luchtfonds signalen, dat veel mensen door de coronacrisis extra kampen met overlast van houtrook in en rond hun huis. Nu velen gedwongen thuis zitten, lijkt er overdag meer te worden gestookt, aldus de berichten. Mensen die thuis werken, melden dat ze hierdoor langduriger worden blootgesteld aan houtrook in hun directe woonomgeving.

Luchtvervuiling en corona | Vervuilde lucht werkt negatief uit bij corona. De European Public Health Alliance (EPHA) wijst erop dat de coronasterfte hoger ligt in gebieden met veel luchtvervuiling. Je mag dus aannemen dat dit eveneens geldt voor hotspots waar de woonomgeving sterk verontreinigd wordt door houtstook. In zijn algemeenheid is gezonde en schone lucht in de huidige situatie van nog groter belang: bij een serieuze corona-infectie worden immers de longen zwaar op de proef gesteld.

Houtrook extra risico | Er is reeds op gewezen dat rokers bij een coronabesmetting extra risico lopen om ernstige complicaties te ontwikkelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat rokers vatbaarder zijn voor corona dan niet-rokers, zeggen verschillende deskundigen. Omdat ze een slechtere longfunctie hebben, zijn ze vatbaarder voor longontstekingen.

Rokers raken bovendien sneller besmet; ze maken namelijk meer eiwitten aan en juist eiwitten worden door het virus gebruikt als voertuig om de longen binnen te dringen. Rokers hebben een hogere kans op het ontwikkelen van ernstige symptomen en overlijden. Ditzelfde zou eveneens kúnnen gelden voor mensen, zowel stokers als hun buren, die frequent aan houtrooksmog worden blootgesteld.

Longpatiënt en corona | Het lijkt er niet op dat de 1,2 miljoen long- en luchtwegpatiënten in Nederland an sich bevattelijker zijn voor het ontwikkelen van corona. Zo bleek, aldus het Longfonds, uit een recent onderzoek (bron: New England Journal of Medicine) dat van 1100 onderzochte coronapatiënten in China maar 1 procent kampte met COPD. Wel lijkt het erop dat corona bij deze patiënten een grotere impact heeft. Menno van der Eerden, longarts in het Erasmus MC: “De symptomen kunnen zich heviger uiten bij longpatiënten, maar zeker is niet bewezen dat longpatiënten vatbaarder zijn voor het virus.”

Permanent stookalert | Voor mensen met longziekten is een woonomgeving met houtrooksmog natuurlijk niet bevorderlijk. Een sympathisant van Stichting Luchtfonds stelt: “Het RIVM zou nadrukkelijker stokers en hun buren als risicogroepen moeten benoemen. Liever nog: het RIVM zou in deze situatie een permanent stookalert moeten afkondigen.”

Longschade na corona | Gewezen en toekomstige coronapatiënten die langere tijd aan de beademing liggen, zullen na hun herstel in veel gevallen kampen met landurige en/of permanente restschade aan de longen. Voor hen is dus, net als voor andere long- en luchtwegpatienten, een houtrookvrije omgeving in het bijzonder van belang.

NASCHRIFT | Inmiddels deed het samenwerkingsverband GGD Leefomgeving de volgende oproep: “Hout stoken tijdens de coronacrisis? Liever niet! Mensen met longklachten of gevoelige luchtwegen lopen extra risico als zij besmet raken met het coronavirus. Zij zijn in deze tijd dan ook nog meer dan veel anderen aan huis gebonden. Deze mensen hebben er vaak last van als hun buren hout stoken. Wil je je buren helpen? Zet ze dan niet in de rook en laat voorlopig je houtkachel, open haard of vuurkorf uit.”

 

Foto Shutterstock

Doneren aan Stichting Luchtfonds? Kijk hier.