Skip to content
Home » Algemeen » Eindhovens Dagblad: Hout stoken is schadelijker dan roken

Eindhovens Dagblad: Hout stoken is schadelijker dan roken

Eindhovens Daghblad

Auteur V. Janssen Laarbeek OPINIE 23-11-2017

Roken is slecht is voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden wereldwijd 6 miljoen mensen aan de gevolgen ervan, van wie 600.000 meerokers. Veel minder bekend is dat jaarlijks wereldwijd 4,3 miljoen mensen overlijden als gevolg van blootstelling aan houtrook.

Met name in minder ontwikkelde landen als gevolg van houtstook voor koken en niet voor verwarming. Uit onderzoek blijkt dat de potentie van houtrook om gezondheidsschade te veroorzaken een factor 30 hoger is dan van tabaksrook. De verbranding van één kilo hout heeft een schadelijke uitstoot equivalent van 15.000 tot 50.000 sigaretten, afhankelijk van de exacte stof. Per avond verbruikt een houtkachel al snel 10 kilo hout en dit resulteert in bijna 80 gram fijnstof. Hiermee wordt de wettelijke fijnstof limiet (25.10-6 gr/m3) voor de directe omgeving ruimschoots overschreden.

Energietransitie

De kachel-lobby presenteert houtstook als milieuvriendelijk vanwege de gunstige CO2-balans ten opzichte van fossiele brandstof. Dit gaat echter pas op bij een boomleeftijd van circa 50 jaar. Bij verbranding van hout (of een andere biomassa) komt altijd schadelijke en veelal kankerverwekkende fijnstof vrij. Alleen door uitgebreide maatregelen is die hoeveelheid enigszins te beperken. Het als milieuvriendelijk classificeren van houtstook is dus onjuist en moet aangepakt worden.

Met het oog op de transitie van gas naar andere energiebronnen is te verwachten dat het primair stoken van hout als verwarmingsbron in Nederland zal toenemen. Hierbij deel ik de conclusie van diverse onderzoeken dat houtstook in woonwijken onacceptabel is.
Er is sprake van dat er landelijk aanvullende regelgeving komt voor nieuwe houtkachels in 2022. Hiermee gaat de overheid volledig voorbij aan de vervuiling die door de huidige 1,1 miljoen kachels veroorzaakt kan worden.

Bewustwording

Er moet snel bewustwording en wetgeving komen die vergaande maatregelen oplegt om de uitstoot van schadelijke stoffen door houtstook te verminderen. Denk hierbij aan het vermogen van de kachel, geschikte brandstof, naverbranding van rookgassen, katalysatorfilter en elektrostatisch filter. En zelfs na al deze maatregelen komt nog steeds een aanzienlijk deel van de uitstoot in de directe omgeving terecht. Als je jezelf, maar zeker ook je kinderen wilt vrijwaren van blootstelling aan tabaksrook, is dat redelijk eenvoudig. Je kunt de beperkte openbare plekken waar gerookt mag worden mijden en zorgen dat in je huis niet gerookt wordt. En hoe triest ook, voor de meeste tabaksrokers geldt dat ze zelf bewust de risico’s van roken accepteren.

Als omwonenden hout stoken valt aan de opgedrongen vervuiling met geen mogelijkheid te ontkomen. Zelfs met gesloten ramen en deuren – wat al niet gezond is – komt 70 procent van de vervuiling buiten, ook binnen. En zo kunnen je buren je maandenlang, dagelijks, urenlang vergiftigen.

Onderling overleg

De overheid negeert en bagatelliseert het probleem en vindt dat je het maar in onderling overleg met de stoker moet oplossen. Zo lang de overheid en de rechterlijke macht het recht op stoken nog vaak zwaarder laten wegen dan het recht om geen vervuiling opgedrongen te krijgen, is dit voor een individu onhaalbaar. Dat is bizar want het recht op stoken is niet expliciet in de wet opgenomen en de plicht om geen roet en vervuiling te veroorzaken is wel in veel APV’s opgenomen. Dit kan ik niet aan mijn kinderen uitleggen. Als deze aanpak ook bij tabaksrook en auto-uitstoot gevolgd zou zijn, was er nu nog steeds geen enkele wetgeving ten aanzien van fijnstof- vervuiling met alle gezondheidsgevolgen van dien.

Politieke agenda

Daarom bij deze de oproep aan maatschappelijke organisaties en alle betrokkenen om dit onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. Dit om te voorkomen dat de tabaksrookvrije generatie die we nu proberen te laten opgroeien, over dertig jaar overlijdt als gevolg van de vergiftiging door onbeperkte zogenaamd milieuvriendelijke houtstook.

Voor al degenen die sceptisch zijn over onderzoeken en resultaten, zal ik het probleem in een wat meer ‘onderbuik-vorm’ zetten. Zou iemand zichzelf of zijn kinderen dwingen om maandenlang dagelijks de ultrafijn vermalen afzetting (creosoot) van een schoorsteen in te ademen. Het lijkt me niet.

Besef als houtstoker goed dat dit precies is, waar je jezelf en omwonenden toe
dwingt.

Hieronder het oorspronkelijke artikel in het Eindhovens Dagblad.

ED 23-11-2017 Hout stoken is schadelijker dan roken

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.