Skip to content
Home » Algemeen » GGD Amsterdam: Het luchtonderzoek dat niet vergeten mag worden

GGD Amsterdam: Het luchtonderzoek dat niet vergeten mag worden

Schermafbeelding 2018-10-26 om 14.29.58

Het probleem van houtrookoverlast is niet van gisteren. Dat speelt al zo lang er hout in woonwijken wordt verbrand.

Het valt alleen steeds meer op omdat de lucht in zijn algemeenheid steeds schoner wordt. De industrie moet aan scherpe normen voldoen en daar wordt scherp op gehandhaafd door wat vroeger de Milieudienst was en zich tegenwoordig regionaal  van verschillende namen bedient.

De autoindustrie maakt auto’s steeds schoner en zelfs de nieuwe kolencentrales zijn steeds minder smerig. Ook in de landbouw en veeteelt zijn er veel verbeteringen.

Er is maar één categorie waar het niet beter wordt en dat is de groep waar de houtverbranding plaats vindt. In het landen der blinden is éénoog koning. Het steekt er met kop en schouders negatief bovenuit. Nu is koning niet de juiste benaming, het is eerder de satan. Er zijn verschrikkelijk veel mensen die hier last van hebben en waar ongewenst een aanslag gedaan wordt op hun gezondheid. Er zijn weliswaar technische verbeteringen in de houtkachels, maar deze houtkachels en pelletkachels worden veel intensiever gebruikt, waardoor de bijdrage aan de luchtvervuiling alleen maar groter wordt.  Vele onderzoeken ten spijt, er gebeurt nauwelijks iets. Onze overheid komt met een voorlichting die eerder verstaan wordt als een aanmoediging dan om maar eens op te houden met het stoken van hout en houtpellets.

Alweer 4 jaar terug verscheen er  in het vaktijdschrift “Lucht” een artikel geschreven door Henke Groenwold en Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam:

“Lucht in onderzoek” – “STOP DE HOUTROOKOVERLAST”  Met als subkop: Problemen met houtrook vragen om stevige maatregelen.

Bestaande regelgeving schiet te kort en nu 4 jaar later is er nog altijd geen regelgeving. Deprimerend voor miljoenen die lijden onder de houtrookterreur van hun buren. Destijds gaf 10% van de bevolking aan hinder te ondervinden van houtrook (CBS 2011). Ondertussen is dat gestegen tot ver boven de 50% (AD 10-2018), dus meer dan de helft van de respondenten ervaart hinder van houtrook. En nog altijd is er geen regelgeving, terwijl de vervuiling zich toch in bijna alle gevallen midden in de woonwijken afspeelt. Als er enkele kachels branden kan het aandeel fijnstof oplopen tot 30-39% in de totale hoeveelheid fijnstof PM2.5 (ECN). Er wordt wel gezegd dat hout stoken duurzaam zou zijn en daarom goed voor het milieu. Deze opvatting is op zijn best twijfelachtig. Er moeten heel wat bomen worden geplant om een kachel  elke dag van brandstof te voorzien. Bovendien is een houtkachel stukken vervuilender dan het gebruik van andere brandstoffen. Schoon en goed voor het milieu is een houtkachel daarom niet te noemen, ook niet wanneer met een moderne kachel en een goede stooktechniek wordt gestookt. Houtrook bevat ook in het gunstigste geval nog veel schadelijke stoffen.

De gezondheidseffecten in Nederland zijn fors. Lokaal kan de hinder extreem zijn, gepaard gaan met forse gezondheidseffecten en een grote impact hebben op de relatie tussen mensen in in een buurt. Ernstige hinder kan jaren voortduren. Naar de rechter stappen kost veel tijd, geld en energie. Het is nu al duidelijk dat houtrook een groot probleem is dat zich polderend niet laat oplossen (2014). En dat is wel wat het ministerie van I & M nu al 4 jaar doet.

De effectieve maatregelen uit het buitenland kunnen ook in Nederland worden genomen. In verschillende landen zijn er strenge eisen aan de haarden, aan schoorstenen en aan materiaal dat verbrand mag worden. De mogelijkheid om een brandverzekering af te sluiten, kan worden gekoppeld aan het voldoen aan die voorschriften. Dat maakt de handhaving eenvoudiger. Particulieren moeten dan bewijzen dat ze over een deugdelijke haard en een vers geveegde schoorsteen beschikken als ze een verzekering willen afsluiten of de schade vergoed willen krijgen bij een woningbrand. Dat is een sterke stimulans om het daadwerkelijk te regelen waar weinig extra handhaving vanuit de gemeente voor nodig is.

Het eenvoudigst handhaafbaar is een totaalverbod op vuurkorven en open haarden op terras- sen en balkons. De barbecue zal een lastig punt blijven.

Er zijn mensen die zeer gehecht zijn aan het vuurtje stoken. Er zijn ook men- sen die de overlast ondraaglijk vinden. De laatste groep kun je blij maken met een houtrookvrije woonomgeving. Dat kan voor een gemeente, wijk, buurt of zelfs gebouwencomplex een unique selling point zijn. De houtrookvrije omgeving kan als een bijzondere kwaliteit net zo sterk bepaalde mensen aantrek- ken als afstoten. Er moet inmiddels een markt voor zijn.

In de conclusie van het artikel, let wel 2014: Bijna ongemerkt hebben houtvuren een behoorlijke bijdrage aan de lucht- vervuiling in Nederland gekregen. Die bijdrage neemt absoluut en relatief steeds meer toe. In een tijd waarin hard wordt gewerkt om het luchtkwaliteitsprobleem in Nederland op te lossen, wordt regelgeving voor houtrook steeds noodzakelijker. Die regelgeving is ook nodig voor de vele mensen die er veelvuldig en intens last van ondervinden en ziek van worden. De tijd van het inventariseren van de problemen en
het praten om er samen uit te komen, is voorbij. Het is tijd om maatregelen te nemen. En nu aan het einde van 2018 is er nog altijd niets gebeurd, behalve dan dat de overlast vele malen groter geworden is.

Lees hieronder het complete artikel: Lucht in onderzoek.

Lucht in onderzoek GGD Amsterdam

 

 

 

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.