Skip to content
Home » Algemeen » Jos Merks: “Gemeente moet handhaven”

Jos Merks: “Gemeente moet handhaven”

Shutterstockfoto's Bijgesneden (1)2

Bijzonder. Op 18 april overleed Jos Merks, de voorzitter, oprichter en grote animator van de Stichting Luchtfonds. Toch kwam hij afgelopen dinsdag postuum nog aan het woord in een kort artikel in dagblad De Limburger. Je kunt het hieronder lezen.

Roetneerslag | “Bij de GGD Zuid-Limburg komen per jaar 10 tot 15 meldingen of vragen van burgers binnen die overlast ervaren van de houtrook. Ongeveer tien procent van de Nederlandse huishoudens bezit een houtkachel of openhaard en sommige gebruiken dit als hoofdverwarming. Het stoken van hout kan overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag.

Schadelijker dan sigaretten | Uit onderzoek blijkt dat rook van houtkachels veel schadelijker zijn dan sigarettenrook. „Ons advies is: vraag bij de gemeente om handhaving als je er met je buren niet uitkomt”, zegt Jos Merks van het Luchtfonds, dat mensen bijstaat die overlast ervaren van houtkachels. Merks is ervaringsdeskundige en vocht zelf zeven jaar tegen de overlast, tot er werd gehandhaafd. Het Luchtfonds krijgt bijna dagelijks telefoontjes van mensen die last hebben van stokende buren.

Maatregelen op komst | Een landelijk stookverbod komt er voorlopig niet. Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken te voorkomen, is mede op initiatief van de rijksoverheid het Platform Hout­rook en Gezondheid ingesteld, samengesteld uit partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Dit werkt aan maatregelen die opgenomen worden in het Schone Lucht Akkoord, dat dit jaar verwacht wordt.”

bron: dagblad De Limburger, foto’s: archief Jos Merks en Shutterstock