Skip to content
Home » Algemeen » Kan een gemeente een stookverbod opleggen?

Kan een gemeente een stookverbod opleggen?

Schermafbeelding 2018-10-20 om 20.54.21

Het antwoord is JA, als men maar wil.

Men zegt zo graag dat er onduidelijkheid is over de regelgeving. Maar is dat wel zo? Mijns inziens wordt die onduidelijkheid gemaakt. Dat begint al met de voormalig staatsecretaris Dijksma, nu wethouder in Amsterdam die nu wel heeft besloten dat er een verbod komt voor Biomassa en Pelletkachels e.d. in gasloze nieuwbouwwijken in Amsterdam in verband met de luchtverontreiniging. Zie hier.  Voorheen staatssecretaris Dijksma sprak destijds de historische woorden: “Het is een lokaal probleem”. En dat terwijl het probleem landelijk is en in alle gemeente op dezelfde problemen stuit en daardoor als landelijk aangemerkt dient te worden.

Staatsecretaris Dijksma vindt het dus een lokaal probleem en zij vindt dat gemeenten wel degelijk iets kunnen doen. Maar gemeenten doen het niet. Die verschuilen zich weer achter een regelgeving die zou ontbreken. Dat is in principe onjuist. Artikel 7.22 van het bouwbesluit is duidelijk.

En alhoewel deze wettelijke regels luid en duidelijk zijn, vindt uw gemeente dat het gestelde in het bouwbesluit subjectief is en dat het moeilijk is om overlast aan te tonen. Men komt overdag controleren als de kachel niet brandt. Als de kachels in de avond staan te stomen is er natuurlijk geen personeel beschikbaar. En zo probeert men er onderuit te komen en hoeft dan niets te doen. Dat betekent dus dat iemand die overlast ervaart van stokende buren van goede huize moet komen en een lange adem moet hebben. Laat je niet afbluffen door de gemeente en dien een officieel handhavingsverzoek in. Dat is de enige juiste weg om iets op gang te brengen. Melden of klagen, ook al doet u dat vaak, heeft niet het gewenste effect. Alleen met een officieel handhavingsverzoek komt een procedure op gang. Een voorbeeld kunt u bij het Luchtfonds opvragen. U heeft rechten. De gemeente heeft acht weken om op uw handhavingsverzoek actie te ondernemen of af te wijzen. Doet men dat niet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen tegen een dwangsom van 20,00 Euro per dag met een maximum van 1260,00 Euro. Zie www.handhavingsverzoek.nl.  Indien uw verzoek wordt afgewezen, dan dient u een bezwaar in. In de meeste gevallen kunnen wij u daarbij hepen. Na het indienen van uw bezwaar tegen de afwijzing wordt er een hoorcommissie samengesteld, die u zal horen. U kunt dan uw verhaal kwijt, bewijsmateriaal overleggen en de nodige argumentatie naar voren brengen. De hoorcommissie adviseert de gemeente en er komt opnieuw een uitspraak. Deze hele procedure is zonder kosten. Wordt er opnieuw afgewezen, dan kunt u terecht bij de Rechtbank. De details hierover vindt u in de brief die u van de gemeente krijgt.

In een rapport van Bureau Blaauw lees ik het volgende over artikel 7.22:

“Op basis van dit artikel kan een gemeente handhavend optreden tegen een eigenaar van een houtkachel die onaanvaardbare hinder in de omgeving veroorzaakt. Welke mate van hinder onaanvaardbaar wordt geacht is ter beoordeling van het College van Burgermeester en wethouders.”

Dus uw gemeente KAN wel optreden, als men maar WIL! Men probeert u echter af te houden. Men heeft er vermoedelijk geen trek in omdat men wellicht zelf een houtkachel heeft of niet het risico wil nemen in een gerechtelijke procedure terecht te komen. U staat echter in uw recht en moet uw rug recht houden.

Maar bereid u wel goed voor. Neem contact met op met het Luchtfonds voor adviezen via het meldingen formulier. Want naast het Luchtfonds is ook onze nieuwe staatsecretaris van I & M. Stientje van Veldhoven van mening dat wij recht hebben op schone lucht.

Nog een andere observatie:

Recentelijk was er sprake van droogte in Nederland. En wat gebeurt er? In verschillende provincies en gemeenten wordt er een stookverbod uitgevaardigd. En waarom? Omdat men bang was dat er gevaren zouden ontstaan. Dus een stookverbod kan wel, als men er zelf belang bij heeft. Maar als het om de gezondheid van haar burgers gaat? Dan is men meestal niet thuis en steekt de kop in het zand. Ik heb eens op Google stookverbod ingetoetst en een scala aan publicaties komt te voorschijn. De Veiligheidsregio Drenthe, RTV Utrecht met Midden-Nederland, de gemeente Weesp (duurt niet lang meer, die komen bij Amsterdam), stookverbod voor heel Twente, gemeente de Bilt, gemeente Soest en nog veel meer. Allemaal een stookverbod. RTV Oost deed een onderzoek in haar omgeving. De publicatie van dat onderzoek vindt u hieronder.

RTV Noord 19-7-2018 Overzicht- geldt in jouw gemeente ook een stookverbod?

 

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.