Skip to content
Home » Algemeen » Lekker zwemmen?

Lekker zwemmen?

winsjpg

Je zult er maar naast wonen. Of een paar honderd meter verderop. Het zwembad van het Groningse stadje Winschoten doet “lekker duurzaam”. Het zwemwater wordt sinds kort verwarmd via biostook. Biostook heet immers CO2-neutraal te zijn en daarom duurzaam. Of het ook gezond is voor lijf en leden, vragen de mensen die vergunningen verlenen voor de bouw van dit soort installaties zich kennelijk niet af.

TV-programma Hart van Nederland besteedde gisteren aandacht aan deze hypermoderne stookwijze uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het moge duidelijk zijn dat omwonenden protest aantekenen tegen deze moderne opvatting van duurzame stook. Zie hier.

Illustratie: ontleend aan video Hart van Nederland.