Skip to content
Home » Algemeen » Luchtfonds positief over STAB-rapport

Luchtfonds positief over STAB-rapport

rechtbank1000 shutterstock_1053196832

Stichting Luchtfonds is positief over het uitgebreide kennisdocument over houtstook dat de STAB onlangs publiceerde. De Stichting STAB is een onafhankelijk orgaan, dat bestuursrechters adviseert over juridische kwesties in de leef- en woonomgeving. In zijn rapport kwam de STAB met concrete aanbevelingen.

 

Stichting Luchtfonds streeft naar een algeheel houtstookverbod in Nederland. De stichting doet dit vanuit de filosofie, dat rookvervuiling van de directie woonomgeving onacceptabel is. Houtstokers beroepen zich er vaak op dat stoken deel is van hun “persoonlijke vrijheid”. Het Luchtfonds vindt dat deze vrijheid beperkt moet worden als de persoonlijke vrijheid van anderen (omwonenden) consequent wordt aangetast.

 

Het Luchtfonds ziet de aanbevelingen van de STAB als een belangrijke eerste stap richting meer juridische mogelijkheden voor stookgedupeerden. Ook kunnen de aanbevelingen bijdragen aan de aanpak van houtrookoverlast op gemeentelijk niveau.

 

Aanbevelingen | De Stichting STAB ijvert niet voor een algeheel verbod, maar gaat in zijn aanbevelingen wel veel verder dan de falende regelgeving van de landelijke overheid. Hieronder geven we enkele aanbevelingen van de STAB weer:

 

Goed stookgedrag | “Er moet goed stookgedrag worden gerealiseerd.” Gemeenten moeten een methode hanteren van een zachte aanpak die zo nodig gevolgd kan worden door een harde aanpak. Omdat metingen van de luchtkwaliteit kostbaar zijn, stelt STAB voor geurhinder als uitgangspunt van beleid te nemen, waarbij de stichting specifieke bovenwaarden noemt van geurconcentraties. STAB verwijst voor voorbeelden van handhaving op geurhinder naar de geuronderzoeken in de landbouw.

 

Enkele andere aanbevelingen uit het STAB-rapport zijn:

 

• Hanteren van een maximaal vochtgehalte van het te verstoken hout van 15% als afgelezen waarde op een vochtmeter;

• Stoken van hout dat voldoende droog is voor een goede verbranding (minimaal 2 jaar gedroogd; bij gekloofd hout kan deze termijn korter);

• Uitlaat schoorsteen minimaal 0,5 meter boven nokhoogte;

• Eisen stellen aan installatie en onderhoud van houtkachels van particulieren; minstens éénmaal per jaar de schoorsteen laten vegen;

• Promoten aangepaste regenkappen om verminderde trek te voorkomen;

• Indien geurmetingen niet mogelijk zijn, indicatieve metingen doen (bijvoorbeeld CO-metingen);

• Meten temperatuur rookgassen met magnetische temperatuurmeter op de rookgasafvoer van de houtkachel;

• Rekening houden met cumulatie bij meerdere houtkachels die bij elkaar in de buurt liggen;

• Handhavend optreden indien de resultaten van metingen en/of berekeningen uitkomen in de categorie matig, slecht of zeer slecht.

 

Hier vind je de pdf van het gehele STAB-rapport.

Illustratie: Shutterstock