Skip to content
Home » Algemeen » Lars Hein: Keerzijde van houtstook

Lars Hein: Keerzijde van houtstook

Luchtfonds - Lars Hein TEDx

In het tijdschrift Milieu van september 2018 staat een artikel geschreven door professor doctor Lars Hein onder de titel: “De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels”. In zijn algemeenheid schaart Stichting Luchtfonds  zich van harte achter dit artikel.

Tekst: Jos Merks / Foto: Lars Hein, video TEDx 

Wij citeren enkele uitspraken:

“Het toenemend gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te verwarmen met een CV ketel.”

“Voor alle vormen van houtstook worden de gezondheidseffecten van fijnstof uit deze bronnen, zeker ook voor de stoker zelf, sterk onderschat.”

“Een voorlopige inschatting is dat het stoken van hout jaarlijks leidt 900 á 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland.”

“Emissies van houtstook in de Nederlandse emissieregistratie worden sterk onderschat.”

“Aanvullende maatregelen voor het tegengaan van het stoken van hout zijn wenselijk vanuit zowel gezondheids- als klimaatperspectief.”

“Houtstook en open haarden hebben een negatief effect op het klimaat. Hoewel het recente Nederlandse klimaatbeleid te prijzen is, is houtstook ter vervanging van CV ketels geen goede optie.”

“Het verminderen van houtstook moet meegenomen worden in programma’s ter verbetering van de luchtkwaliteit.”

“Een eenvoudige, effectieve en goedkope manier om in Nederland de luchtkwaliteit te verbeteren is een (gedeeltelijk) op de installatie en het gebruik van open haarden en kachels.”

Milieuwinst door pelletkachels?

Hoewel wij ons in zijn algemeenheid achter dit artikel scharen, lazen we in het artikel lazen ook dat pelletkachels wel klimaatwinst op zouden leveren ten opzichte van de CV-ketel. En daar willen wij toch een kanttekening bij zetten. Bij het verbranden van hout en houtpellets komt namelijk twee keer meer CO2 vrij dan bij gas. Dat is dus niet best voor de opwarming van de aarde.

Er zijn deskundigen die menen dat de verbranding CO2-neutraal zou zijn. Echter: als de voor pellets gekapte bomen hadden doorgegroeid, waren zij doorgegaan met het opnemen van CO2 van alle bronnen. Worden de bomen gekapt, dan komt de CO2 vrij en dat willen wij met z’n alleen niet. De bomen die doorgroeien en CO2 blijven opnemen zien geen verschil tussen industrie, verkeer of verbranding van eigen hout of houtpellets.

Dat betekent dus dat de CO2-opname verloren gaat na het verwijderen van de bomen. Hout is grondstof, geen brandstof. Het hout kan gebruikt worden voor de bouw en bijvoorbeeld meubelen. Klein hout kan gebruikt worden voor de fabricage van plaatmateriaal, voor compost en ter verhoging van de biodiversiteit. Bij verbranding gaat het materiaal verloren en zal de grond moeten worden bemest. Verder kun je je natuurlijk afvragen of je de ziekmakende uitstoot van pelletkachels duurzaam mag noemen voor de mens.

Hier vind je het complete artikel van Lars Hein.

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.