Skip to content
Home » Algemeen » Aardgas vaarwel, grote kans op meer houtstook

Aardgas vaarwel, grote kans op meer houtstook

Luchtfonds - gasloos bouwen

Zaterdag jongstleden werd in dagblad De Gelderlander de spijker op de kop geslagen. Ter introductie: Zonder verder na te denken besluit onze Tweede Kamer dat ons aller aardgas, waar we in de jaren ’60 zo blij mee waren als vervanging voor verwarming met kolen, uit onze woningen moet gaan verdwijnen te beginnen met de nieuwbouw.

Tekst: Jos Merks

Enerzijds om de Groningse problemen te helpen oplossen. Anderzijds om de zogenaamde klimaatdoelen te kunnen halen. Woningen moeten extra worden geïsoleerd en verwarming met elektra, bijvoorbeeld met infrarood panelen, of verwarming met WTW systemen wordt onze toekomst. Een kostbare operatie voor woningbouwverenigingen en woningeigenaren.

Onze Tweede Kamer vergat alleen de inventiviteit of wellicht de naïviteit van ons zuinige Nederlanders. Die zien die bui al hangen van grote investeringen en hoge kosten en kiezen in plaats van voor de schone alternatieven die de Tweede Kamer bedacht had, ongewenst voor een alternatief dat nog smeriger is dan de steenkolen waar we in de jaren ’60 afscheid van namen. Namelijk: het stoken van hout, slecht voor de gezondheid, milieu en klimaat.

Dat was nu weer niet de bedoeling. Het stoken van hout of houtpellets in woonwijken moet juist worden vermeden. Iedereen heeft recht op schone lucht.

Lees hieronder het artikel in De Gelderlander: 

Houtstook zorgt voor veel problemen

Door Ubel Zuiderveld *

Zoekwoorden. Ik zocht in de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat én Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de woorden fijnstof, houtstook en houtrook. Ze komen niet voor in de begrotingen.

We zijn het aardgas uit mijn Groningse geboortegrond veel dank verschuldigd. Relatief goedkope energie, een steenrijk land, een tijdperk met formidabele sociale voorzieningen en nog iets dat we te vaak vergeten. Namelijk dit: goed leefbare buurten en wijken met naar verhouding schone lucht. Aardgas stinkt nauwelijks en brengt bij verbranding relatief schone rook voort. Aan het aardgas danken wij een relatief gezond luchtmilieu in veel wijken, buurten en straten. Ook dát staat op de tocht nu we van het gas af gaan.

Ja. Nu we ons aardgas vaarwel zeggen, lopen we het risico dat we naburige landen als Duitsland, Denemarken en België achterna gaan, landen waar uitbundig wordt gestookt. Als we niet uitkijken, is het ook bij ons gedaan met de schone lucht in onze woonstraten. Steeds meer huishoudens grijpen naar hout als brandstof. Omdat het goedkoop is. Omdat de overheid godbetert sommige vormen van houtstook, zoals pelletkachels, subsidieert. Nu, met ruim een miljoen kachels en haarden, is deze ontwikkeling nog te stuiten. Dat wordt een stuk lastiger als veel meer huishoudens grijpen naar deze middeleeuwse stookmethode.

Krijgen ze te maken met kritiek omdat ze hun omgeving vervuilen, dan verwijzen verstokte stokers graag naar de situatie in de drie genoemde nabuurlanden. Daar stoken heel veel mensen al heel lang en dat gaat toch hartstikke goed, zeggen ze dan. Waarom mekkeren we dan in Nederland toch zo? De werkelijkheid is een andere. In alle drie landen zitten ze in hun maag met de particuliere houtstook. Neem Denemarken. Daar stookt grofweg 30 procent van de bevolking. Vaak op oude kachels. Om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren, zint de Deense overheid op maatregelen. Hetzelfde is aan de hand in Duitsland en België. Met lapmiddelen, zoals inspecties, stookregels bij ongunstig weer en de verplichte vervanging van oude toestellen probeert men het tij te keren. Het is paniekvoetbal, want een taaie klus om verstokte stokers aan het verstand te brengen dat hun privéhobby nare neveneffecten heeft. De Nederlandse overheid doet er goed aan te komen met maatregelen tegen houtstook nu de omvang nog behapbaar is.

Trouwens. Het woord ‘rook’ kwam wel voor in de VWS-begroting. Omdat het doel is meeroken te voorkomen. Een nobel streven. Ondertussen groeit het aantal meerokers. Ruim de helft van ons ervaart houtrookoverlast. De gezondheidseffecten zijn grofweg hetzelfde als bij tabak. Nog afgezien van de directe aantasting van de leefbaarheid voor velen, onder wie honderdduizenden longpatiënten. Particuliere houtstook is primair een gezondheidsprobleem. Maar vooralsnog blijft ‘houtstook’ een zoekwoord; het is namelijk onvindbaar in de pdf’s met plannetjes en budgetten voor de zeer nabije toekomst.

* Ubel Zuiderveld is PvdA-raadslid in Winterswijk en secretaris van het Luchtfonds.

Foto: Shutterstock

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.