Skip to content
Home » Algemeen » Persbericht: “Stookalert onvoldoende”

Persbericht: “Stookalert onvoldoende”

stientje_kl

PERSBERICHT STICHTING LUCHTFONDS:

“DEN HAAG NEEMT 5 DODEN PER DAG VOOR LIEF”

Het stookalert dat het RIVM per 1 november gaat afgeven om overlast van particuliere houtstook op windstille dagen met lage bewolking tegen te gaan, is volstrekt onvoldoende om het stille leed van miljoenen Nederlanders te verzachten. “Het is niet meer dan een heel klein doekje voor het bloeden,” aldus Stichting Luchtfonds.

In een reactie stelt Stichting Luchtfonds: “Dagelijks overlijden 3 tot 8 Nederlanders aan de gevolgen van houtstook. Dat zijn beduidend meer slachtoffers dan er vallen in het verkeer. Kennelijk ziet staatssecretaris Stientje van Veldhoven dit niet als een aanmoediging om stringentere maatregelen te nemen. Den Haag laat de mensen in buurten en wijken gewoon stikken.”

Bedrijfsmatige stook | Het RIVM-stookalert is de uitkomst van beloften die Van Veldhoven begin dit jaar deed tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer over de stookproblematiek. “Als dit alles is, dan is het zeer teleurstellend,” aldus Stichting Luchtfonds. “Je kunt het echter ook zien als een klein beginnetje. Want naar onze overtuiging gaat vroeg of laat de wal het schip keren. De directe, hyperlokale vervuiling door houtstook in wijken en buurten neemt onrustbarend toe en is een volstrekt onaanvaardbaar risico voor de gezondheid, leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken.” Verder zet het Luchtfonds vraagtekens bij de exclusieve gerichtheid op particuliere stook. “Er zijn steeds meer bedrijven, ook in de horeca en het mkb, die hout en houtpellets stoken. Daarop richt dit stookalert zich kennelijk niet.”

Nieuwe maatregelen STAB | Beter is Stichting Luchtfonds te spreken over voortgang die op juridisch gebied mogelijk is. De Stichting STAB, die bestuursrechters adviseert, kwam onlangs met verdergaande adviezen. Het gaat hierbij onder meer om controle van stookhout bij particulieren en rookafvoeren die minimaal een halve meter boven nokhoogte zouden moeten worden geplaatst. Verder stelt STAB een verregaande vorm van luchtmetingen voor bij stookoverlast: net als in de agrarische sector zou hierbij volgens STAB geuremissie het uitgangspunt moeten zijn.

Stichting Luchtfonds is in 2018 opgericht en ijvert voor schone lucht in de woonomgeving. Luchtfonds wil dat houtstook op korte termijn gereguleerd wordt en op de langere termijn wordt verboden in ons land.

Foto: staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Rijksoverheid.nl