Skip to content
Home » Algemeen » RIVM waarschuwt voor Biomassa: ‘Het kan de gezondheid schaden’

RIVM waarschuwt voor Biomassa: ‘Het kan de gezondheid schaden’

Schermafbeelding 2018-11-06 om 19.43.51

Je vraagt je soms af waarom onze overheid instanties heeft als het RIVM. Waarschuwingen die het RIVM geeft worden met alle gemak terzijde gelegd. Anders kan ik het niet zien als ik zie hoeveel subsidies er rondgaan (voor de komende 10 jaar bijna 10 miljard Euro), hoeveel kolencentrales worden omgebouwd naar Biomassa en hoeveel nieuwe biomassa centrales er worden gebouwd. Het is niet meer bij te houden.

Maar waarom? Voor de energietransitie? Dat heeft geen zin, want bij het verbranden van Biomassa komt er zelfs 15% meer CO2 vrij dan bij steenkool en 100% meer dan bij de energiebron aardgas. Lees alles over CO2 bij Biomassa in Trouw van 22-11-2017. Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool leest u onderaan deze pagina. Dagblad Trouw van 9 mei jl. besteedde aandacht aan de fijnstof afkomstig van biomassa door het RIVM aan het woord te laten over de luchtvervuiling veroorzaakt door biomassa.

Wij citeren enkele passages uit Dagblad Trouw van 9-5-2018:

Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en groenafval zorgt voor eens serieuze toename van fijnstof.

Het is niet voor het eerst dat er bezwaren klinken bij het verstoken van biomassahout. Een beetje energie maken met wat gesnoeide takken, à la. Maar om hout als serieuze bron van energie te zien, zijn grote centrales, massale kap en vervuilende import nodig.

Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon: ‘houtige biomassa’. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatïenten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en centrales.

Kolencentrales stoppen al hout in hun ovens, ze willen er mogelijk zelfs volledig op overstappen.

Dan heb je ook nog alle kachels thuis en grotere installaties, voor warmte in de hele wijk. Al deze vormen van energiewinning verspreiden roet en fijne stof, zegt luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Als dit verder doorzet, kan het een aanslag zijn op (kwetsbare) luchtwegen.

Kritiek op het gebruik van hout voor energie ligt gevoelig. Zeker als mensen met de beste milieubedoelingen stoken. Kachels thuis, of grote buurtketels voor een warmtenet sparen aardgas uit. Dat is goed voor Groningen en het klimaat. Dat er, dicht bij mensen, fijnstof van komt, zou je gezien deze klimaatwinst haast voor lief nemen. Niet aan beginnen, zegt Velders. “Voor wie eronder lijdt, is blootstelling aan fijnstof ernstig”, zegt de RIVM-expert, die sinds vorig jaar ook hoogleraar klimaat en luchtkwaliteit is.

Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen, aldus Velders. Ze dragen bij aan de ‘fijnstofdeken’ over Nederland. De grootste bijdrage komt natuurlijk nog van andere bronnen dan van biomassa, zegt het RIVM. Fabrieken, verkeer en landbouw. Grijp je daar in met volledig schone technieken, dan wordt zowel het klimaat als de luchtkwaliteit er beter van.

Het blijft altijd opletten voor onbedoelde milieuschade, zegt Velders. Steden zetten flink in op elektrisch vervoer, voor schone lucht. Een elektrische auto, bus of boot heeft geen uitstoot, zoals vieze dieseldampen.
“Maar let op, de milieuwinst is in principe slechts lokaal”, waarschuwt Velders. Als er geen groene energieproductie voor elektrische wagens is, dan draaien vervuilende energiecentrales harder, voor de stekkerauto’s . Die centrales stoten dan, vanaf industrieterreinen zoals in Rotterdam of Groningen, extra broeikasgassen uit. Deze gassen, zoals kooldioxide, warmen de aarde op.

Lees het complete artikel hier: Trouw 9-5-2018 RIVM waarschuwt voor biomassa- ‘Het kan de gezondheid schaden’

Aanverwant artikel ook in Trouw met biomassa als klimaatkiller: Trouw 22-11-2017 Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.