Home » Algemeen » Stookverbod laat nog even op zich wachten. Dertigleden debat Tweede Kamer 16-1-2019

Stookverbod laat nog even op zich wachten. Dertigleden debat Tweede Kamer 16-1-2019

Schermafbeelding 2018-10-08 om 13.05.31

47,13% wil een verbod op houtkachels, 9,37% wil het ontmoedigen. Samen 56,5% wil van die ziekmakende kachels worden verlost

Het is helaas nog niet gelukt om te komen tot een stookverbod op hout, ondanks dat meer dan de helft van de Nederlanders hinder ondervindt. Mevrouw van Veldhoven  houdt zich vast aan cijfers die wij in ieder geval niet kunnen thuis brengen. Zij publiceert dat 10% van de mensen een stookverbod zou willen. Wij hebben heel andere cijfers afkomstig van peilingen die door verschillende geheel vrije media werden georganiseerd. Als je die cijfers ziet dan is de 10% absoluut ongeloofwaardig. Het percentage ligt op zo goed als de helft van onze inwoners. Dat komt niet van één peiling, doch verschillende peilingen die allemaal ongeveer op hetzelfde percentage uitkomen. Hiernaast een voorbeeld.

Aantallen kachels

Datzelfde geldt voor het aantal kachels in Nederland. Terecht dat daar vragen over gesteld werden. Mevrouw van Veldhoven komt met cijfers van de kachelbranch. Alsof dat een neutrale bron is. De kachelbranch heeft er alle belang bij om de enorme gezondheidsproblemen die er zijn door houtrook te bagatelliseren. Zij vertellen met een stalen gezicht dat het aantal kachels met 30% is afgenomen de afgelopen 10 jaar in de hoop dat er dan geen maatregelen komen. Dat moet je proberen wijs te maken aan al die gedupeerden die de ene na de andere kachelpijp op de daken om hen heen zien verschijnen, zelfs in wijken waar de woningen oorspronkelijk zonder schoorsteen werden opgeleverd en het geenszins de bedoeling was dat daar met hout gestookt zou gaan worden. Dat aantal kachels dat het CBS noteert komt overeen met datgene dat in het kennisdocument houtstook van het RVO staat vermeld en komt ook overeen met onderzoeken die sommige gemeenten hebben gedaan, waar een gemiddelde van één op de vijf woningen uit naar voren komt. Dat betekent ongeveer 1,3 miljoen open haarden, houtkachels, pelletkachels e.d. Zelf gebruiken wij een aantal van 1 miljoen. Dat zijn er ook al veel te veel, maar blijven daarmee aan de veilige kant.

De feiten

Gasprijzen omhoog en van het gas af stimuleert de verkoop van ziekmakende houtkachels

De feiten zijn namelijk anders. Al vele jaren komen er tussen de 30.000 en 50.000 kachels bij. Dat zijn er 150 tot 200 per dag. Daar zal best een deel vervanging van zijn, maar die oude komt niet altijd op de schroothoop en krijgt vaak weer een  tweede leven. Komt er weer een artikel in de krant over stijging van de gasprijzen, dan staan de mensen in de rij bij de bouwmarkt om weer zo’n lucht vervuilende kachel aan te schaffen om daarna hun buren van ziekmakende rook te voorzien en tegelijkertijd het klimaat te verpesten door twee maal meer CO2 uit te stoten dan bij het schone aardgas.

Discriminatie

Het is pure discriminatie dat stoken op hout. Degenen die gas gebruiken betalen zich blauw aan gas en energiebelasting om te zorgen voor schone energie in de toekomst waarbij geen CO2 meer vrijkomt. De vrijbuiters met hun stinkende kachels stoken het liefst met gratis hout en betalen helemaal GEEN energiebelasting.

Het dertigleden debat houtrook

Alweer anderhalf jaar terug heeft de Partij voor de Dieren dit debat aangevraagd. Kennelijk is het een moeilijk onderwerp, dat men er zo lang voor nodig heeft. Slechts één dag voordat het debat zou plaats vinden werd er door de staatsecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Die brief vindt u hier: Brief Houtrook 15-1-2019 aan Tweede Kamer

Grote delen van het dertigleden debat houtrook heb ik in de avond van 16 januari 2019 kunnen volgen. Het heeft mij verbaasd en het is ook erg jammer, dat de kennis van de materie bij een  aantal leden toch te matig was. Hadden zij ons benaderd, de Stichting Houtrookvrij of het Longfonds, dan had men er veel sterker voor gestaan. Men had ook eens kunnen praten  met mensen die er erg ziek van worden, die extra medicijnen moeten nemen, die zichzelf op moeten sluiten in hun huizen met alles afgepakt, die niet kunnen ventileren of die soms in het ziekenhuis moeten worden opgenomen dankzij de houtkachel van de buren. Dan hadden ze wel anders gepiept. Tenenkrommend was het optreden van Erik Ziengs van de VVD die nog wel even wilde vertellen dat iedereen maar zijn goddelijk gang moet gaan en wrijft zich genoegzaam over de bolle buik terwijl nog een goed glas gedronken wordt en een stevige sigaar gerookt wordt bij het knetterend vuur dat de buren hoestend en proestend mogen verwerken. Geen enkel begrip voor mensen die het zwaar hebben. Zijn voorganger stond er heel anders tegenover. Mijn stem is deze partij na meer dan 40 jaar trouw aan de VVD nu kwijt.  Ook bijzonder storend hoe voorzitter Madeleine van Toorenburg het debat begon: “Een welkom aan alle mensen thuis die gezellig meekijken bij het knetterend houtvuur”. Dit geeft aan dat je het hele onderwerp en de noden van inwoners niet serieus neemt. De SP daarentegen pleitte openlijk voor nét geen houtstookverbod, maar wel voor een stringent ontmoedigingsbeleid. De heer Von Martels van het CDA bracht het risico van twee duizend schoorsteenbranden naar voren waar mens en dier aan ten onder gaan. Want ook dat kan heel slecht aflopen. Jammergenoeg vergat hij de ongelukken die met houtkachels gebeuren. Niemand weet hoeveel, maar brandwonden zijn aan de orde van de dag, totdat het een bekende Nederlander treft, dan komt het groots in de krant (Sjinkie Knegt). Zie onze pagina over schoorsteenbranden hier.

Toezeggingen

Het houtstookdebat van 16 september 2019 leverde mondjesmaat toezeggingen op van de staatssecretaris. Het TNO werkt aan normen, zodat gemeenten overlast kunnen meten. Er komen sneller strengere eisen voor kachels om te voorkonen dat oude modellen uit landen waar die niet meer zijn toegestaan naar Nederland komen. Er komen wellicht stookalerts en een voorlichtingscampagne. Als de evaluatie later dit jaar is gedaan, wordt misschien de onterechte subsidie op pelletkachels geschrapt. Maar vooralsnog werpt “Den Haag” zeker geen dam op om de ongebreidelde groei van houtstook te keren. Hiermee laat onze regering miljoenen Nederlanders in de steek. Kennelijk mag de vervuiler van de woonomgeving gewoon zijn gang blijven gaan ten koste van de gezondheid van zichzelf en zijn buren.

Of wij daar blij moeten zijn dat de zogenaamde EcoDesign kachels twee jaar eerder verplicht worden is nog maar de vraag. Deze kachels vergen een grotere investering en worden daarom niet gekocht om af en toe een uurtje te branden. Ze zijn ongetwijfeld minder smerig, doch als de branduren vele malen hoger worden, komt er uiteindelijk meer in plaats van minder fijnstof in de lucht. Nog een ander probleem is dat deze kachels op een hogere temperatuur branden, waardoor de fijnstof deeltjes kleiner worden en dieper in het lichaam doordringen. Deze deeltjes zijn daardoor veel gevaarlijker voor de gezondheid dan de fijnstof van de oudere kachels. Een ander gevaar is, dat deze nieuwe kachels minder geur verspreiden, doch de gevaarlijke stoffen verdwijnen niet. het worden dus sluipmoordenaars zoals koolmonoxide.

Dinsdag stemt de kamer nog over enkele moties die zijn ingediend tijdens dit debat dat al anderhalf jaar geleden is aangevraagd door de Partij voor de Dieren.

Er werden 7 moties ingediend door kamerleden die het wel serieus namen. Het is te hopen dat daar volgende week iets serieus mee wordt gedaan zodra het in stemming wordt gebracht.

Wilt u het dertigledendebat houtrook van 16 januari 2019 nog eens doorlezen? Dat kan hier.

Wilt u het ook nog eens beluisteren dan kan dat hier:

Mevrouw C. Teunissen Partij van de Dieren – Kamerlid