Skip to content
Home » Algemeen » Wat kun je doen bij houtrookoverlast?

Wat kun je doen bij houtrookoverlast?

900 Stook shutterstock_1033062013

Dagelijks worden wij benaderd door gedupeerden van houtrook, met de vraag wat er gedaan kan worden bij blootstelling aan houtrook.

Natuurlijk kunnen ramen en deuren gesloten worden en alle luchtroosters dicht. Maar dat is geen oplossing want je sluit jezelf op, je hebt geen ventilatie meer en bovendien komt de fijnstof vaak zonder dat je het ruikt toch nog door kieren en deuren naar binnen.

Alles dicht is een soort verdediging om de rook zo veel mogelijk buiten te houden. Maar waarom zou je je verdedigen of waarom zou je aan symptoombestrijding moeten doen.

De oorzaak moet worden weggenomen.

Jij hebt recht op schone lucht en niemand heeft het recht om jou in de stank te zetten en bloot te stellen aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Vaak weet je waar de rook vandaan komt, maar het kan ook voorkomen dat de rook van verschillende bronnen komt en dat je dus niet kunt nagaan waar de uiteindelijke veroorzaker of veroorzakers zich bevinden. In alle gevallen is het belangrijk er iets aan te doen.

Jouw gezondheid en die van jouw huisgenoten is belangrijk.

Weet je wie het is, dan zou je het gesprek aan kunnen gaan om te vragen niet meer met hout te stoken. Dat is echter meestal aan dovemansoren gericht. Maar je kunt het proberen. Nee heb je en ja kunt je krijgen. Indien de stoker voorstelt iets minder te stoken, dan schiet je daar weinig mee op. Want dan heb je nog altijd de ongezonde lucht en kun je er nog steeds ziek van worden. Bovendien kun je nog steeds niet ventileren wanneer je wilt.

Het kacheltje is voor veel stokers heilig.

Als jouw gezondheid je lief is, dan start je een procedure bij jouw gemeente om van het stoken af te komen. Gemeenten zeggen maar al te graag dat zij er niets aan kunnen doen. Doch; dat is niet altijd correct. Men kan vaak wel wat doen, als men maar wil. Soms moet de APV daarvoor aangepast worden, doch men kan ook handhaven op basis van artikel 7.22. Als men maar wil. Alles begint in elk geval met het deponeren van jouw klacht bij jouw gemeente.

Een klacht melden of een melding doen bij jouw gemeente helpt niet?

Dat zal best. Vaak is het slechts een registratie van het probleem en komt jouw klacht op de stapel van losliggende tegels en overhangende takken.

Het is noodzakelijk om een officieel handhavingsverzoek in te dienen.

Doe schriftelijk een officieel verzoek tot handhaving bij jouw gemeente. De gemeente is verplicht daar binnen 8 weken actie op te ondernemen. Doen ze dat niet, dan kunt je de gemeente na 8 weken in gebreke stellen. Wordt het handhavingsverzoek afgewezen, dan kun je bezwaar aantekenen. Hoe dat moet, staat in de brief die je krijgt van de gemeente. In de bezwaarprocedure wordt er een onafhankelijke bezwaarcommissie aangesteld en een hoorzitting georganiseerd waarin jij jouw verhaal kwijt kunt.

Er zijn nog andere wetsartikelen zoals artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet Milieubeheer en de Wet Aanpak Woonoverlast, de zogenaamde ASO-wet. Sommige gemeenten hebben ook een welstandsnota met een excessenregeling. Betreft het een huurwoning dan kun je ook  via de woningbouwvereniging actie ondernemen.

 

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.