Home » Algemeen » Wat kunt u doen bij houtrookoverlast?

Wat kunt u doen bij houtrookoverlast?

Buren bedankt voor de rookoverlast

Dagelijks worden wij benaderd door gedupeerden van houtrook, met de vraag wat er gedaan kan worden bij blootstelling aan houtrook.

Natuurlijk kunnen ramen en deuren gesloten worden en alle luchtroosters dicht. Maar dat is geen oplossing want u sluit zich zelf op, u heeft geen ventilatie meer en bovendien komt de fijnstof vaak zonder dat u het ruikt toch nog door kieren en deuren naar binnen. Alles dicht is een soort verdediging om de rook zo veel mogelijk buiten te houden. Maar waarom zou u zich “verdedigen” of waarom zou u aan symptoombestrijding doen. De oorzaak moet worden weggenomen. U heeft recht op schone lucht en niemand heeft het recht om u in de stank te zetten en bloot te stellen aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Vaak weet u waar de rook vandaan komt, maar het kan ook voorkomen dat de rook van verschillende bronnen komt en dat u niet kunt nagaan waar de uiteindelijke veroorzaker of veroorzakers zich bevinden. In alle gevallen is het belangrijk er iets aan te doen. Uw gezondheid en die van uw huisgenoten is belangrijk.

Weet u wie het is, dan zou u het gesprek aan kunnen gaan om te vragen niet meer met hout te stoken. Dat is echter meestal aan dovemansoren gericht. Maar u kunt het proberen. Nee heeft u en ja kunt u krijgen. Indien de stoker voorstelt iets minder te stoken, dan schiet u daar weinig mee op. Want dan heeft u nog altijd de ongezonde lucht en kunt u er nog steeds ziek van worden. U kunt nog altijd niet wanneer u dat wenst uw ramen of roosters open doen om te ventileren. Het kacheltje is vaak heilig. Als uw gezondheid u lief is dan start u een procedure bij uw gemeente om van het stoken af te komen. Gemeenten zeggen maar al te graag, dat zij er niets aan kunnen doen. Doch dat is niet altijd correct. Men kan vaak wel wat doen, als men maar wil. Soms moet de APV daarvoor aangepast worden, doch men kan ook handhaven op basis van artikel 7.22 als men maar wil. Neemt u contact met ons op via het meldingen formulier en wij sturen u een e-mail met advies, enkele bijlagen en een voorbeeld van een handhavingsverzoek.

Een klacht melden of een melding doen bij uw gemeente helpt niet. Dat is slechts een registratie van het probleem en komt op de stapel van losliggende tegels en overhangende takken.

Het is noodzakelijk om een officieel handhavingsverzoek in te dienen. Een voorbeeld krijgt u van ons. Uw gemeente is verplicht daar binnen 8 weken actie te ondernemen. Doen ze dat niet dan kunt u de gemeente na 8 weken in gebreke stellen. Wordt het handhavingsverzoek afgewezen, dan kunt u in bezwaar. Dat staat in de brief die u krijgt van de gemeente. In de bezwaarprocedure wordt er een onafhankelijke bezwaarcommissie aangesteld en een hoorzitting georganiseerd waarin u uw verhaal kwijt kunt. In de bezwaarprocedure kunnen wij u meestal assisteren. Neemt u gerust contact op met het Luchtfonds. Wij zijn er voor om u te helpen.

Er zijn nog andere wetsartikelen zoals artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet Milieubeheer en de Wet Aanpak Woonoverlast, de zogenaamde ASO-wet. Sommige gemeenten hebben ook een welstandsnota met een excessenregeling. Betreft het een huurwoning dan kunt u ook  via de Woningbouwvereniging actie ondernemen. In het ergste geval kan iemand uit zijn woning worden gezet, zoals dat in Venlo gebeurde. Dat leest u hier.

Hieronder een overzichtelijk document dat onze secretaris voor u heeft samengesteld.

Wat kunt u doen bij houtrookoverlast?

Wilt je op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
We sturen je regelmatig een update met nieuwe artikelen.