Skip to content
Home » Algemeen » Wet aanpak woonoverlast: Niemand heeft het recht het woon- en leefgenot van een ander te verpesten

Wet aanpak woonoverlast: Niemand heeft het recht het woon- en leefgenot van een ander te verpesten

Schermafbeelding 2018-11-12 om 18.35.16

Op 1 juli 2017 is de Wet Aanpak Woonoverlast in werking getreden. Deze wet heet in de volksmond “De ASO-wet”.

De WAW, Wet Aanpak Woonoverlast werd vorig jaar juli aangenomen in de Tweede Kamer om gemeenten meer mogelijkheden te geven om in te grijpen tegen ernstige aanhoudende woonoverlast. Bij woonoverlast kan je denken aan vervuiling, brandgevaar, geluidsoverlast, stankoverlast en intimiderend gedrag. Sinds de invoering van deze wet is hij slechts zelden toegepast. Toch zou deze wet ook kunnen worden ingezet bij voortdurende houtrookoverlast, die op andere wijze niet kan worden opgelost. In Zuid-Oost Brabant werd deze wet slechts één keer toegepast in de Gemeente Helmond. In dit geval gebruikte burgemeester Elly Blanksma haar bevoegdheid om de woonoverlast te lijf te gaan door de keuze tussen geen herrie meer of per overtreding een dwangsom van 500,00 Euro. Het werd stil!

Belangrijk onderdeel is de zogenaamde ‘gedragsaanwijzing’. Daarmee kunnen burgemeesters, anders dan voorheen, bewoners dwingen iets te doen of te laten. Gemeenten mogen zelf kiezen of ze de nieuwe wet omarmen. Helmond was er als de kippen bij. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond: ,,Niemand heeft het recht het woon- en leefgenot van een ander te verpesten.”

Stappenplan bij Wet Aanpak Woonoverlast
Artikel 151d van de Gemeentewet stelt dat, voordat de burgemeester gebruik kan maken van zijn nieuwe bevoegdheid, drie stappen nodig zijn.

Ten eerste moet de gemeenteraad een verordening aannemen. Dat betekent dat de gemeenteraad regels moet vastleggen over de bevoegdheid van de burgemeester om handhavend op te mogen treden.

Ten tweede moet de burgemeester beleidsregels opstellen, waarin hij vastlegt wanneer welk middel kan worden ingezet om de overlast ongedaan te maken.

Tot slot mag de burgemeester, als de gemeenteraad de verordening heeft aangenomen, zijn nieuwe bevoegdheid inzetten in individuele gevallen. De burgemeester moet dan onderzoek doen naar de ernst van de situatie en beoordelen of het nodig is om een gedragsaanwijzing in te zetten. De burgemeester mag dit alleen doen, als de ernstige en herhaaldelijke hinder niet op een andere geschikte manier kan worden tegengegaan.

Belangrijk ook is om te noemen dat de Wet Aanpak Woonoverlast alleen ingezet kan worden als alle andere manieren om het probleem op te lossen zijn mislukt. Denk aan een waarschuwing, bemiddeling of het voeren van gesprekken. (Bron: CCV.nl)

Burgemeester Elly Blanksma is inmiddels wel overtuigd van het nut van de nieuwe regels. Ze merkt op dat er ook een preventieve kracht uitgaat van het zwaaien met de wet.

Een voorbeeld uit het Eindhovens Dagblad:

Stel je voor: de buurman houdt van housemuziek en laat meerdere keren per week ’s nachts de beats door zijn woning dreunen. Jij hebt daar last van en vraagt een paar keer of het wat zachter kan. Maar de buurman heeft er geen oren naar, hij snauwt je af en zegt je met je eigen zaken te bemoeien. Voor buurtbemiddeling staat hij niet open.
In zo’n geval kan de nieuwe Wet aanpak woonoverlast, ofwel de aso-wet, die vorig jaar is aangenomen in de Tweede Kamer uitkomst bieden. Je kunt dit voorbeeld vertalen naar gebruik van een ziekmakende houtkachel. ,,Voorheen had een gemeente alleen de keuze tussen een waarschuwing of uitzetting”, legt hoogleraar Michel Vols van de Rijksuniversiteit van Groningen uit. ,,Er was behoefte aan een tussenoplossing. Mensen uit hun huis zetten en dakloos maken lost niets op. Dat is een heel zwaar middel en je verplaatst het probleem dan alleen. Met het invoeren van de nieuwe gedragsaanwijzing hoef je niet meer te wachten tot het gierend uit de klauwen loopt.”
Volgens Vols, deskundig op het gebied van aanpak woonoverlast, biedt die gedragsaanwijzing burgemeesters de mogelijkheid om eerder, maar minder ingrijpend, op te treden bij onder meer ernstige, herhaaldelijke geluid- of stankoverlast of intimidatie. Als andere trajecten niet hebben geholpen, dan kan de burgemeester tegen jouw buurman zeggen: ‘opruimen die rotzooi’ of ‘accepteer hulp’, anders krijgt hij een dwangsom opgelegd. Helpt dat nog niet, dan kan de burgemeester de druk opvoeren. In het uiterste geval is een tijdelijke uithuiszetting mogelijk van maximaal 38 dagen.
De meerwaarde van wet zit ‘m volgens Vols met name in de aanpak van bewoners van koopwoningen die nergens aan meewerken, zoals zorgmijders. Ook in kwesties met overlast veroorzakende huurders kan de burgemeester er in een langer lopend traject extra druk mee op de ketel zetten, verwacht hij. Al zijn er in het geval van huurwoningen al mogelijkheden om een gedragsaanwijzing af te dwingen via de rechter.

Het complete artikel uit het Eindhovens Dagblad kan je hieronder lezen:

ED 6-10-2018 ‘Aso-wet’ tegen woonoverlast pas één keer toegepast in Zuidoost-Brabant, Helmond is de uitzondering

Wilt je op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
We sturen je regelmatig een update met nieuwe artikelen.Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.