Skip to content
Home » Ja, ik doe een donatie

Ja, ik doe een donatie

 

 

 

 

 

Je wilt zelf niet actief worden maar het werk van de Stichting Luchtfonds toch steunen? Dat kan en stellen wij zeer op prijs. Want we zijn nog lang niet klaar met ons werk.

Tot op heden ontbreekt het ons aan financiële armslag om dingen te doen die wij willen. Zoals het starten van een landelijke reclamecampagne. Zoals een proefproces om een houtstookverbod in woonwijken te forceren. Zoals de organisatie van het Nationaal Houtstook Congres.

Jouw donatie wordt uitsluitend gebruikt om kosten te dekken. Als je doneert, ga je verder geen verplichtingen aan. Je kunt kiezen voor een eenmalige bijdrage. Maar een periodieke bijdrage doen kan ook.

Als jij niet online bankiert dan kun je jouw bijdrage ook gewoon naar het Luchtfonds overmaken via een overschrijving naar de onderstaande bankrekening:

NL23 ABNA 0829 8636 64 ten name van Stichting Luchtfonds.

Elke bedrag is welkom; alvast heel hartelijk dank voor jouw bijdrage!

 

De Stichting Luchtfonds heeft sinds januari 2019 een ANBI-goedkeuring. Hiermee is het Luchtfonds officieel een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je jouw giften aan Stichting Luchtfonds op de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering kan brengen binnen de hiervoor geldende regels. Ook is de Stichting Luchtfonds zelf vrijgesteld van belastingen.

 

foto: Shutterstock

Hoe wil jij ons steunen?

Bedrag