Skip to content

Welkom bij het Luchtfonds!

De Stichting Luchtfonds ijvert voor schone lucht in de woonomgeving. Overal. Maar zeker in uw eigen straat, huis en tuin. Daarom keert het Luchtfonds zich tegen houtstook

Lees meer over Stichting Luchtfonds of klik hier om onze artikelen te lezen.

De Stichting Luchtfonds ijvert voor schone lucht in de woonomgeving. Het Luchtfonds zet zich in om houtstookoverlast in jouw buurt en straat, overal in de bebouwde kom in ons land, tegen te gaan.

Het Luchtfonds heeft drie primaire doelstellingen:

  1. Het voorkomen van luchtverontreiniging in de woonomgeving, zeer ongezonde lucht die veroorzaakt wordt door het verbranden van hout, houtpellets, biomassa, houtskool, kolen en aanverwante vervuilende brandstoffen.
  2. Stoppen van de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door het zinloze verbranden van hout en aanverwante stoffen die bovendien zorgen voor een onnodige opwarming van de aarde.
  3. Het behartigen van de belangen van mensen die gedupeerd worden door houtrook en aanverwante stookoverlast in hun directe omgeving of op andere manieren.

Het Luchtfonds wil het bewustzijn omtrent de schadelijkheid voor de gezondheid, milieu en klimaat door houtstook bevorderen. De stichting doet dit via informatieverstrekking, campagnes, acties en de bevordering van onderzoek.

Uiteindelijk moet dit leiden tot stringente regelgeving in Nederland, houtrookvrije wijken, adequate handhaving en op termijn een algemeen stookverbod in de woonomgeving.

Foto: Shutterstock