Home » Over Luchtfonds

Over Luchtfonds

Dit is Stichting Luchtfonds

Opgericht door gedupeerden | Stichting Luchtfonds is in 2018 in het leven geroepen door een aantal mensen dat ernstig kampte met houtrookoverlast in de woonomgeving. Jos Merks uit Maarssen (1946-2019) was de drijvende kracht van het Luchtfonds. Vele jaren voordat hij Stichting Luchtfonds oprichtte, was Merks reeds actief met het platform Houtrook.nl.

Verbod op houtstook | Stichting Luchtfonds staat voor schone lucht in de woonomgeving. Het Luchtfonds wil de bewustwording in de Nederland over de schaduwkanten van houtstook vergroten. Houtstook is zeer schadelijk voor de gezondheid, het milieu en het klimaat. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) pleit al lang voor het uitfaseren van houtstook in dichtbevolkte gebieden wereldwijd. De missie van de Stichting Luchtfonds is om op termijn te komen tot een algeheel houtstookverbod in woonwijken.

Recht op frisse lucht | Stichting Luchtfonds staat pal voor het recht op frisse lucht voor alle Nederlanders in hun eigen buurt, straat, huis, tuin en directe omgeving. In steeds meer buurten en wijken in Nederland moeten bewoners delen van het jaar ramen en deuren gesloten houden om de effecten van houtstook te miniseren. Het Luchtfonds is van mening dat dit strijdig is met geldende wetgeving, waarin staat dat geen geur-, stank- en rookoverlast mag worden verspreid.

Recht op gezonde lucht | Het Luchtfonds ijvert voor gezonde lucht voor alle Nederlanders in hun woonomgeving. Houtstook is strijdig met dit streven. Houtrook bevat kankerverwekkende fijnstofdeeltjes die diep in het lichaam kunnen doordringen, benzeen, dioxine en veel andere ziekmakende chemische verbindingen. Houtrook kan op termijn leiden tot chronische ziektes. Maar ook kunnen bij ernstige vervuiling dadelijke klachten optreden, zoals hartfalen, beroertes, prikkende ogen alsmede aandoeningen aan de longen en luchtwegen.

Informatie voor gedupeerden | Stichting Luchtfonds volgt de ontwikkelingen en informatie omtrent houtstook op de voet om steeds goed inzicht te kunnen bieden in de actuele stand van zaken. Via informatieverstrekking staat het Luchtfonds mensen bij die door houtstookoverlast gedupeerd worden. Daarnaast werpt het Luchtfonds zich in voorkomende gevallen op als gesprekspartner over houtstook richting de media, overheden en overheidsinstanties.

 

Stichting Luchtfonds beschikt sinds 1 januari 2019 over een ANBI-goedkeuring (meer informatie hierover lees je op de donatiepagina). Stichting Luchtfonds heeft geen winstoogmerk en betaalt geen salarissen. Stichting Luchtfonds werkt samen met gelijkgestemde organisaties zoals Stichting Houtrookvrij, Meldpunt Rookoverlast, Houtrook.nl en andere partners.

 

Foto: Shutterstock

Wilt je op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
We sturen je regelmatig een update met nieuwe artikelen.