Skip to content
Home » Over Luchtfonds

Over Luchtfonds

Doneren aan Stichting Luchtfonds? Kijk hier.

Dit is Stichting Luchtfonds

Opgericht door gedupeerden | Stichting Luchtfonds is in 2018 in het leven geroepen door een aantal mensen dat ernstig kampte met houtrookoverlast in de woonomgeving. Jos Merks uit Maarssen (1946-2019) was de drijvende kracht en oprichter van het Luchtfonds. Vele jaren voordat hij Stichting Luchtfonds oprichtte, was Merks reeds actief met het platform Houtrook.nl.

Verbod op houtstook | Stichting Luchtfonds staat voor schone lucht in de woonomgeving. Het Luchtfonds wil de bewustwording in de Nederland over de schaduwkanten van houtstook vergroten. Houtstook is zeer schadelijk voor de gezondheid, het milieu en het klimaat. De Wereld Gezondheids Organisatie [WHO] pleit al lang voor het uitfaseren van houtstook in dichtbevolkte gebieden wereldwijd, een definitie waaronder het dichtbevolkte Nederland als geheel valt. De missie van de Stichting Luchtfonds is om op termijn te komen tot een algeheel houtstookverbod in heel Nederland, maar zeker in woonwijken.

Recht op frisse lucht | Stichting Luchtfonds staat pal voor het recht op frisse lucht voor alle Nederlanders in hun eigen buurt, straat, huis, tuin en directe omgeving. In steeds meer buurten en wijken in Nederland moeten bewoners delen van het jaar ramen en deuren gesloten houden om de effecten van houtstook te miniseren. Het Luchtfonds is van mening dat dit strijdig is met geldende wetgeving, waarin staat dat geen geur-, stank- en rookoverlast mag worden verspreid.

Recht op gezonde lucht | Het Luchtfonds ijvert voor gezonde lucht voor alle Nederlanders in hun woonomgeving. Houtstook is strijdig met dit streven. Houtrook bevat kankerverwekkende fijnstofdeeltjes die diep in het lichaam kunnen doordringen, benzeen, dioxine en veel andere ziekmakende chemische verbindingen. Houtrook kan op termijn leiden tot chronische ziektes. Maar ook kunnen bij ernstige vervuiling dadelijk klachten optreden, zoals hartfalen, beroertes, prikkende ogen alsmede aandoeningen aan de longen en luchtwegen. Ons uitgangspunt is: Vrijheid is begrensd. De grens ligt daar waar je de vrijheid van medemensen met voeten treedt.

Informatie voor gedupeerden | Stichting Luchtfonds volgt de ontwikkelingen en informatie omtrent houtstook op de voet om steeds goed inzicht te kunnen bieden in de actuele stand van zaken. Via het Luchtfonds Meldpunt kunnen klachten gemeld worden. Achter en voor de schermen oefent Stichting Luchtfonds druk uit op de overheid, politieke partijen en organisaties die invloed hebben op het beleid aangaande de stook van hout en biomassa. Daarnaast werpt het Luchtfonds zich in voorkomende gevallen op als gesprekspartner over houtstook richting de media, overheden en overheidsinstanties.

Stichting Luchtfonds beschikt sinds 1 januari 2019 over een ANBI-goedkeuring (meer informatie hierover lees je op de donatiepagina). Stichting Luchtfonds heeft geen winstoogmerk en betaalt geen salarissen. Stichting Luchtfonds werkt samen met gelijkgestemde organisaties zoals Stichting Houtrookvrij, Meldpunt Rookoverlast, Houtrook.nl en andere partners.

Pdf privacy statement: AVG Luchtfonds

Foto: Shutterstock

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.